Bedriftsnr

Bedriftsnummeret jobben ble utført for.

Feltet vil forbli tomt hvis behandlingsvalget eller rapporten som ble kjørt tilhører en tabell i systemdatabasen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bedriftsnr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FrmNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18205  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bedrift Company
  • Bedriftsnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.