Variabelnavn

Navnet på heltalls-bedriftsvariabelen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Identifikasjon Tekst (40)
Primærnøkkel Ja Navnerom, Variabelnavn
SQL-navn VarNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10727  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.