Filnr.

Referanse til fil lagret i File Service.

Verdien settes automatisk ved kjøring av behandlingsvalget Legg til bildefil. Inneholder kobling mot tabellen Filarkiv, hvor selve referansen til File Service-filen ligger lagret.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Filnr. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FlNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19668  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.