Sekv.nr

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Sekv.nr
SQL-navn SeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4003  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.