Inf.type

Informasjonstypen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Inf.type Heltall
SQL-navn InfTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 4002  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Informasjonstype InformationType
  • Inf.type
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.