Inf.kategori

Informasjonskategorien som skal motta informasjonstypen.

Tips: Om en gruppe av aktører skal ha samme informasjonstype, er det en god idé å definere en inf. kategori i tabellen Tekst, som de enkelte aktørene kan referere til.

Informasjonskategori tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 8.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Informasjonskategori i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Informasjonskategori Heltall
SQL-navn InfCat Navnet på databasefeltet.
Nummer 4005  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.