Aktørnr

Aktøren som skal motta informasjonstypen.

Tips: Om en gruppe av aktører skal ha samme informasjonstype, er det en god idé å definere en inf. kategori i tabellen Tekst, som de enkelte aktørene kan referere til.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn ActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4004  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Associate
  • Aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.