Sporings-ID

Oppdatert fra XML for inngående dokument.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Sporings-ID Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TrkId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18258  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.