Inngående produktdata - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Inngående produktdata.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.