Avsender

Viser navnet Visma.net AutoInvoice identifiserte som avsender av det inngående dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn Send Navnet på databasefeltet.
Nummer 18141  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.