Inng. dok. type

Type inngående dokument. Behandling og vedleggstyper avhenger av hvilken type dokument som er lastet ned.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Ukjent
1 - Ordre
2 - Ordrerespons
3 - Avregning
4 - Pakkseddel
5 - Produktkatalog
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Inng. dok. type Heltall
SQL-navn InDocTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 17827  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.