Inng. dok. status

Status for dokumentet.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ny
2 - Behandlet
3 - Feil
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Inng. dok. status Heltall
SQL-navn InDocSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 17828  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.