Inng. dok. opprinnelse

Hvor dokumentet har blitt lastet ned fra.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - AutoInvoice
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Inng. dok. opprinnelse Heltall
SQL-navn InDocOr Navnet på databasefeltet.
Nummer 17826  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.