Fil data

Inneholder selve vedlegget, enten i XML-format eller som PDF.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Fil i BLOB Ubegrenset tekst
SQL-navn FileData Navnet på databasefeltet.
Nummer 18610  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.