Inngående regnskapsdokument vedleggstype

Type av data som finnes i feltet Fil data.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Faktura-XML
2 - Bilags-XML
3 - PDF
4 - Expense-krav
5 - HTML
6 - XML
7 - CSV
8 - XLSX
9 - DOCX
10 - PNG
11 - JPEG
12 - BMP
13 - ODS
14 - ZIP
15 - FODS
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Inngående regnskapsdokument vedleggstype Heltall
SQL-navn AttTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 18599  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.