Vedleggsnr

Hver linje i tabellen tildeles et forløpende nummer i den rekkefølgen de registreres.

Merk: Linjenr endres ikke når det settes inn nye linjer mellom eksisterende linjer. Sort.sekv.nr angir rekkefølgen på linjene og endres når nye linjer settes inn mellom eksisterende linjer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Regn.dok.nr., Vedleggsnr
SQL-navn AttNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18598  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.