Bilagsserienr

Brukes til å overstyre bilagsserien angitt i feltet Diverse serie når bilag opprettes via behandlingsvalget Behandle dokument.

Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument, og verken Diverse serie eller Bilagsserienr er angitt, vil en feilmelding bli gitt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsserienr Heltall
SQL-navn VoSr Navnet på databasefeltet.
Nummer 18577  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Bilagsserie VoucherSeriesNo
  • Bilagsserienr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.