Bilagsnr

Bilagsnr settes når bilag opprettes via behandlingsvalget Behandle dokument.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bilagsnr Heltall
SQL-navn VoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18579  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.