Visma ID

Kobling til et dokumentbilde i Visma Document Center som kan vises via behandlingsvalget Vis dokument.

Feltet er ikke redigerbart.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn WfId Navnet på databasefeltet.
Nummer 18581  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.