Ingenting å behandle

Satt hvis du har markert for Ingenting å behandle i dialogen under feltet Status.

Feltet er redigerbart så statusen kan endres direkte ved å legge til eller fjerne innholdet i dette feltet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18580  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.