Fakturanr

Fakturanummer for det inngående dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn InvoNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18766  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.