Inngående regnskapsdokumenttype

Viser typen til det inngående dokumentet.

Behandlinger i tabellen er avhengig av typen dokument.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Faktura
2 - Utgiftskrav
3 - Betaling
4 - Purring
5 - Kvittering
6 - Annet
7 - Kreditnota
8 - Lønn
Dokumentet inneholder lønnsdata.
9 - Oppgjør
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Inngående regnskapsdokumenttype Heltall
SQL-navn InAcDocTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 18576  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.