Opprinnelse

Hvilket eksternt system det inngående dokumentet kommer fra.

Behandling av dokumentet varierer avhengig av opprinnelse.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - AutoInvoice
2 - Expense
3 - Dokumentsenter
4 - Skann
5 - Payroll
Dokumentet er importert fra Visma.net Payroll.
6 - Manuell
7 - AutoCollect
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Opprinnelse Heltall
SQL-navn InAcDocOr Navnet på databasefeltet.
Nummer 17925  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.