Ekstern dokument-ID

ID-en til dokumentet i eksternt system.

I bruk når Opprinnelse er 1 - AutoInvoice eller 2 - Expense.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
SQL-navn ExtDocId Navnet på databasefeltet.
Nummer 17926  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.