Dok.dato

Dato for det inngående dokumentet.

Ved kjøring av behandlingsvalget Behandle dokument på dokumenter hvor Inngående regnskapsdokumenttype=3-6, vil dagens dato bli brukt som bilagsdato hvis dette feltet er tomt.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn DocDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 17927  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.