Org.nr

Leverandørens org.nr. på det inngående dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
SQL-navn BsNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18767  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.