Importsekvens

Sammen med feltet Import dokumentgrunnlagnr. er dette en unik ID for Importlinjegrunnlag-oppføringen.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Import dokumentgrunnlagnr., Importsekvens, Importlinjesekvensnr.
SQL-navn OrdSeqNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14923  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Importgrunnlag ImportBasis
  • Import dokumentgrunnlagnr.
  • Importsekvens
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.