Ordrelinjenr

Verdien fra tag'en <BuyersOrderLineNo> i e-dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn OrdLnNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14448  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.