Importlinjegrunnlagsstatus

Statusinformasjon om importlinjegrunnlaget.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Feil i antall
Antallet til fakturering er større enn det tilhørende antallet til realisering. Avkryssingsboksen blir slettet når antallet som skal realiseres, er tilstrekkelig til antallet til fakturering på ordren.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Importlinjegrunnlagsstatus Heltall
SQL-navn Stat Navnet på databasefeltet.
Nummer 15969  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.