Ekstern ID

Verdien fra tag'en <SuppliersOrderLineNo> i e-dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn ExID Navnet på databasefeltet.
Nummer 15968  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.