Antall

Verdien fra tag'en <UnitQtyDelivered> i e-dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn DeliQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 14451  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.