XML-filnavn

Mappe- og filnavnet for e-dokumentet.

Tips: Hvis en verdi finnes i feltet vil dobbeltklikk eller trykk på * vise denne filen. Hvis feltet er tomt vil Velg fil-dialogen bli åpnet.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Filnavn Tekst (260)
SQL-navn XmlFNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14391  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.