Mva-beløp

Verdien fra tag'en <TotalVATAmount> i e-dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn VatAm Navnet på databasefeltet.
Nummer 14407  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.