Lev.nr

Leverandørnummer fra e-dokumentet.

En match gjøres mot XML-taggene <EANLocationNo> og <CompanyNo> for å få det riktige leverandørnummeret.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lev.nr Heltall
SQL-navn SuppNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14392  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Supplier
  • Lev.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.