Remitteres lev.nr.

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RmitNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14394  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør RemittanceSupplier
  • Remitteres lev.nr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.