Fakturareferanse

Verdien fra tag'en <ContraEntryNo> i e-dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.nr Tekst (20)
SQL-navn InvoRef Navnet på databasefeltet.
Nummer 14398  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.