Import dokumentgrunnlag status

Statusinformasjon om importdokumentgrunnlaget.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Feil kjøper firmanr.
Kjøperen kunne ikke matches mot feltet GLN/GS1 nr. eller feltet Org.nr i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ordre låst
Ordren for fakturamottak er låst. Avkrysningen vil bli fjernet når ordren låses opp.
Feil i antall
Antallet til fakturering er større enn det tilhørende antallet til realisering. Avkryssingsboksen blir slettet når antallet som skal realiseres, er tilstrekkelig til antallet til fakturering på ordren.
Klar for / Utført
E-dokumentet er klart for fakturering og behandlingsvalget Mottatt faktura kan kjøres fra tabellen Import dokumentgrunnlag.
Fakturamottak
E-dokumentet har blitt fakturert og den tilhørende ordren har fått Ordrestatus 1 satt til Fakturamottak.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Import dokumentgrunnlag status Heltall
SQL-navn Stat Navnet på databasefeltet.
Nummer 14396  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.