Import dokumentgrunnlagnr.

Et unikt nummer som identifiserer importdokumentgrunnlag.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Import dokumentgrunnlagnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Import dokumentgrunnlagnr.
SQL-navn OrdDBNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14389  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Importgrunnlag ImportBasis
  • Import dokumentgrunnlagnr.
 
Importlinjegrunnlag ImportLineBasis
  • Import dokumentgrunnlagnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.