Feilmelding

Feilmelding knyttet til e-dokumentet.

Feilmeldinger skrives i følgende format:
@ExternalNumberTable(ExternalNumberColumn)ValueWithProblem
Tips: Tabell og feltnavn kan vises i Business som eksterne nummer i stedet for navn. Dette kan gjøres fra kategorien Hjem, i gruppen Bedrift, ved å velge Tekster.
@152(4045)10000
Problem kan finnes i tabellen Aktør, kolonnen Kundenr verdien 10000.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Feilmelding Tekst (60)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn ErrMsg Navnet på databasefeltet.
Nummer 15929  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.