EDI dok.type

Opprinnelsen til e-dokumentet.

Merk: Hvis det oppstår en feil ved utføring av behandlingsvalget Godkjenning av inngående ordreimport fra tabellen EDI-transaksjonslogg, blir avkrysningsboksen Låst/overført valgt for den tilsvarende ordren i feltet Ordrestatus 2.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Inngående faktura
Dette er standardopprinnelsen for e-dokumenter, og du kan kjøre behandlingsvalget Mottatt faktura.

Imidlertid kan kjøring av behandlingsvalget Godkjenning av inngående ordreimport fra tabellen EDI-transaksjonslogg noen ganger feile. I disse situasjonene lagres en rad i tabellen Import dokumentgrunnlag med tilhørende e-dokumentopprinnelse. Avhengig av hvor problemet befinner seg, vil en feilmelding bli lagt til enten i tabellen Import dokumentgrunnlag, Importgrunnlag eller Importlinjegrunnlag, og feltet Import dokumentgrunnlag status blir oppdatert.

2 - Inngående ordre
3 - Inngående ordrebekreftelse
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EDI dok.type Heltall
SQL-navn DocType Navnet på databasefeltet.
Nummer 14390  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.