Valutanr

Verdien fra tag'en <CurrencyCode> i e-dokumentet.

En match gjøres mot XML-taggen <CurrencyCode> og ISO-kode som blir funnet i tabellen Valuta.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
SQL-navn Cur Navnet på databasefeltet.
Nummer 14399  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency
  • Valutanr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.