KID-kode

Verdien fra tag'en <CID> i e-dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene KID-kode Tekst (30)
SQL-navn Cid Navnet på databasefeltet.
Nummer 15928  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.