Ordresum netto

Verdien fra tag'en <TotalGoodsExclDuty> i e-dokumentet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
SQL-navn NOrdSum Navnet på databasefeltet.
Nummer 14441  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.