Ordrenr

Verdien fra tag'en <BuyersOrderNo> i e-dokumentet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
SQL-navn OrdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14440  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Importlinjegrunnlag ImportLineBasis
  • Ordrenr
 
Ordre Order
  • Ordrenr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.