Import dokumentgrunnlagnr.

Et unikt nummer som identifiserer importdokumentgrunnlaget.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Import dokumentgrunnlagnr. Heltall
Primærnøkkel Ja Import dokumentgrunnlagnr., Importsekvens
SQL-navn OrdDBNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 14420  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Import dokumentgrunnlag ImportDocumentBasis
  • Import dokumentgrunnlagnr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.