Importer base status

Statusinformasjon om importgrunnlaget.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Feil kjøper kundenr
Kjøperen kunne matches mot feltet GLN/GS1 nr. eller feltet Org.nr i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ordre låst
Ordren for fakturamottak er låst. Avkrysningen vil bli fjernet når ordren låses opp.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Importer base status Heltall
SQL-navn Stat Navnet på databasefeltet.
Nummer 14422  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.