Bekreftet lev.dato

Dette feltet er ikke lenger i bruk. Vær oppmerksom på at feltet kan fjernes i senere versjoner.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn CfDelDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 15930  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.