UB mengde

Netto, utgående balanse , i antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn QtyCb Navnet på databasefeltet.
Nummer 19596  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.