Kontonr

Hovedbokskontonummeret.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Primærnøkkel Ja Kontonr, År, Periode
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn AcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 19588  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Hovedbokskonto GeneralLedgerAccount
  • Kontonr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.