Hovedbokssaldo/2 - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Hovedbokssaldo/2.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.